RFA_Infoblokk RFA_Infoblokk
Főoldal Sajtóközlemény Sajtóközlemény - projekt zárás Szegregátumok Rehabilitációja Karcagon

A projekt címe: "Szegregátumok Rehabilitációja Karcagon"
Kedvezményezett neve: Karcag Városi Önkormányzat
Elnyert támogatás: 250 000 000 Ft
A támogatás intenzitása: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00011
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.02.28.

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretében megvalósítani kívánt beavatkozások átfogó célja a szegregátumot magában foglaló akcióterületen a további szegregálódás folyamatának megakadályozása, az akcióterületen élők életkörülményeinek javítása, társadalmi-fizikai-gazdasági problémáik komplex kezelése, az ott élők egyéni és közösségi társadalmi integrációjának elősegítése érdekében komplex, a célcsoport igényeihez igazodó infrastrukturális beavatkozások megvalósítása az esélyegyenlőség alapelvének figyelembe vételével és biztosításával, és ehhez kapcsolódóan TOP-5.2.1 projekttel szinergiában társadalmi akciók megvalósítása.
Fenti célok elérése érdekében az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:
Karcag Városi Önkormányzat tulajdonát képező szolgálati lakás kerül kialakításra, illetve a kialakított lakáshoz szükséges bútor beszerzése az eszközbeszerzés költségsoron tervezett. Az itt megvalósítani tervezett valamennyi tevékenység a szélmalmi fogadóház (hrsz. 539/2) helyen valósul meg.
Emellett az akcióterületen található belterületi közúthálózat felújítására kerül sor a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében. Az itt megvalósítani tervezett tevékenység az 1-es és 2-es szegregátumban valósul meg.

Valamennyi beavatkozás tervezése az energiahatékonyság és akadálymentesítés elvének figyelembevételével történt. A projekt megvalósítása során a nyilvánosságot az előírtaknak megfelelően biztosítjuk. Azbesztmentesítés a projekt esetében nem releváns. A fejlesztés keretében kizárólag akcióterületi beavatkozások valósulnak meg. A fejlesztés középpontjában 2 db szegregátum áll, melynek teljes területét magában foglalja az akcióterület. A lakófunkciós tevékenység a szegregátum területén kívül valósul meg, de akcióterületen belül, szolgálati lakás kialakításával.