Üdvözöljük!

Jelen egyesület egy baráti társaság éretté válásának a következménye, akik konok kun fejükbe vették, hogy hírnevet szereznek az őseiktől tanult főzési tudományuknak, amely alapján a saját hagyományaik megőrzése mellett meghódítsák más vidéki kultúrák ízvilágát,

"s így népszerűsítsék e nemes étket,
mit a behódolt népek asztalára tésznek."

Az egyesület célja:

- a fent megfogalmazott kunsági hagyomány ápolása, az ízletes karcagi birkapörkölt készítés tudásának életben tartása, átörökítése a felnövekvő generációnak,
- a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén szereplő "A kunsági birkapörkölt karcagi hagyománya" elem képviselete, népszerűsítése, a Jegyzékkel kapcsolatos feladatok ellátása,
- a Karcagi Birkafőző Fesztivál hagyományőrző jellegének ápolása, fenntartása,
- a magyar nép hagyományainak és a folklór alapvető ismereteinek bemutatása, ezáltal nemzetünk, gyökereink megőrízése,
- a Nagykunság népi kultúrájának ápolása, a népművészeti jellegzetességeinek bemutatása, a nagykunsági viselet felelevenítése.

Örülünk, hogy megtisztelt figyelmével, s további jó böngészést kívánok!