RFA_Infoblokk RFA_Infoblokk
Vissza

ZÖLDFA ÚTI ÓVODA KORSZERŰSÍTÉSE


SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tájékoztató

"Zöldfa úti Óvoda korszerűsítése"
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00016

A pályázat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP 1.4.1-15 "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" tárgyú pályázati felhívás keretében került benyújtásra.

A Karcag Városi Önkormányzat a 104/2016. (IV.28.) "kt." sz. határozatával döntött arról, hogy 200 millió Ft vissza nem térítendő támogatás elnyerése érdekében - támogatási arány 100% - benyújtja a pályázatot a kiírt pályázati felhívásra.

A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI
Pályázó: Karcag Városi Önkormányzat
A projekt címe: "Zöldfa úti Óvoda korszerűsítése"
A projekt kezdete: 2017.09.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.08.31.
Igényelt támogatás: 200.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %


A projekt műszaki bemutatása:

A Karcag, Zöldfa u. 32. alatti óvoda épületén teljes körű korszerűsítést és felújítást kell végezni, a hatályos és vonatkozó épületenergetikai rendelet előírásait figyelembe véve. A tervezés fontos része, az épület azbesztmentesítése, valamint projektarányos akadálymentesítése, ennek megfelelően szükségessé válik egyes helyiségek funkciókapcsolatának újbóli meghatározása. Mindemellett fontos cél a homlokzatok megjelenésének építészetileg történő "felfrissítése".

Építészeti felújítási - korszerűsítési munkák részletezése:

További, nem építészeti jellegű felújítási - korszerűsítési munkák részletezése: Az épület bruttó beépített területe: 642,71 m2

Eszközbeszerzés:
A projekt keretében cserélve lesznek a csoportszobák bútorzatai. A gyermekek számára óvodai székek és asztalok beszerzését azok jelenlegi állapota indokolttá teszi. Az óvodai melegítőkonyha bútorzatának, berendezéseinek fejlesztése, cseréje történik meg, a mindennapi étkezés gördülékenysége érdekében. Az udvari játékok fejlesztésre kerülnek, a nagy udvar lehetőséget teremt a mozgáskultúra fejlesztésének gazdagítására. Az udvari játékok alatt jelenleg föveny található, amely valamennyi régi és új játék alatt a modern kor igényeit kielégítő gumilapra cserélve lesz. Az udvari babaházak állapota rossz, helyette új kerül kialakításra a szerepjátékok megvalósulásához. Az infokommunikációs eszközök elavultak, ezért új eszközök kerülnek beszerzésre, amelyek a nevelői testület fejlesztőmunkáját támogatják. Képességfejlesztő játék- és IKT eszközök beszerzésére kerül sor, amely hozzájárul a gyerekek sajátos igényű képességfejlesztéséhez, valamint a digitális kompetenciák fejlesztéséhez.

A projekt kiviteli tervei elkészültek, a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás van jelenleg folyamatban.

Letölthető változat