Pályázatról

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt közvetlen átfogó célja a járási foglalkoztatási együttműködés - paktum - képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körének, eredményességének, hatékonyságának növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása a Karcagi Járás teljes területén.

A projekt konzorciumi formában valósul meg, vezetője Karcag Városi Önkormányzat, tagja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal.

A helyi paktum a Jász-Nagykun-Szolnok megyei paktum szakmai, területi és ágazati szempontjaival egyeztetett módon került kialakításra, azzal összehangoltan kerül megvalósításra. A megyei paktum 77 településre terjed ki. A helyi paktum pedig a Karcagi Járáshoz tartozó 5 településre. A turisztikai fejlesztésekhez, az egészségügyi és szociális ellátáshoz, a gyermekintézményekhez kapcsolódó munkaerő-piaci programok és a megyei államilag kiemelt beruházásaihoz kötődő akciók a megyei paktum keretében tervezettek. A 1562/2015. Kormányhatározatnak megfelelően kulcsindikátorként elvárt, hogy a megyei és helyi paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma: 2018. végéig 750 fő, 2023. végéig 2.899 fő. Ebből a jelen helyi paktum keretében a munkaerő-piaci programba bevontak indikátor száma: 328 fő. A helyi foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók száma 197 fő, A támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 98 fő.

A projekt két főtevékenységre bontható:

Az ún. "B" főtevékenység "gazdája" a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, illetve annak szervezeti egysége a Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya. Ezen tevékenység elsődleges célja, hogy a járásban lévő munkanélküliek és álláskeresők foglalkoztathatósága, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedése javuljon. Fontos továbbá, hogy a célcsoportba tartozó személyeket a támogatás nélküli munkaerő-piacra segítse, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. Az egyének helyzetének javítása mellett az őket foglalkoztató vállalkozások számára is elérhetővé válik az uniós forrás bevonása, hozzájárulva a vállalkozások foglalkoztatás bővítéséhez fűződő terheik átmeneti csökkentéséhez.

Az "A" főtevékenység Karcag Városi Önkormányzat feladata. A projekt keretében kidolgozásra és megvalósításra kerül a Helyi Foglalkoztatáspolitikai Paktum-stratégia és a Helyi Foglalkoztatáspolitikai Paktum-akcióterv a felhívásban megjelölt útmutatás alapján. Tervezett továbbá szakmai konferenciák, fórumok és workshopok szervezése, járási foglalkoztatást elősegítő partnerségi hálózat építése, szakmacsoportokhoz kapcsolódó kerekasztalok életre hívása és működtetése. A vállalkozói szemlélet erősítése. Marketing kampányok bonyolítása mellett kiemelt feladat a vállalkozásösztönzés.

A projekt keretében felállításra kerül egy Helyi Paktumszervezet, melynek küldetése egy széleskörű térségi partnerség megszervezése azzal a céllal, hogy azonosítsák a térség foglalkoztatási szempontból eredő problémáit és mozgósítsanak minden rendelkezésre álló erőforrást egy integrált közös intézkedési stratégia kialakítása és megvalósítása érdekében.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek koordinálását az újonnan kialakított Paktumiroda (5300 Karcag, Városudvar 2.) végzi, 1 fő főállású partnerségi koordinátorral.